Loading...

Tasavvuf adabları


 

 "tasavvuf tamamen edeptir" yukarıdaki hatta yazan

 

TARİKAT ÂDÂBI

 

                               Tarikat âdâbı altıdır:

 

1-       Oturulacak yer nerede olursa olsun, diz üstü oturmak

2-       Sır saklamak

3-       Pir veya şeyh huzurunda az söylemek

4-       Piri, her ne verirse kabul etmek

5-       Biri nazarından çıkarmamak (uzak etmemek)

6-       Mahlûkat-ı ilâhiye hor bakmamak

 

TARİF-İ-TARİKAT

 

                               Tarif-i-tarikat dörttür:

 

1-       Terk-i- Edhem (Kuddise sirruh)

2-       Aşk-ı Mevlâna (Kuddise sirruh)

3-       Zühd-ü Cüneyd (Kuddise sirruh)

4-       İrfan-ı Bayezid (Kuddise sirruh)

 

AHKÂM-I-TARİKAT

 

                               Tarikat ahkâmı altıdır:

 

1-       Meveddet (Sevgi, muhabbet)

2-       Sehavet (Cömertlik, feda-i can bile olsa…)

3-       Yakin

4-       Sabır

5-       Tevekkül

6-       Tefekkür

 

ERKÂN-I-TARİKAT

 

                               Erkân-ı-tarikat altıdır:

 

1-       İlim

2-       Hilm

3-       Sabır

4-       Riza

5-       Şükür

6-       İhlâs

 

BİNA’Y-I- TARİKAT

 

                               Tarikatın binası da altıdır:

 

1-       Tövbe

2-       Teslim

3-       Zühd

4-       Takva

5-       Kanaat

6-       Kazaya riza (Hakka, hakkıyla teslim olmaktır.)

 

AHBAB-I-TARİKAT

 

                               Tarikat ahbabı beştir:

 

1-       İhsan

2-       Zikir

3-       Terk-i hevâ

4-       Terki terk

5-       Havf-ü ilâhi