Loading...

Altın sözler
 

 

 

Gevşemeyin üzülmeyin; 
Eğer (gerçekten) 
iman etmişseniz 
en üstün olan sizlersiniz.
(Al-i imran 139.)

                       

Rabbinin hükmüne sabret 
çünkü sen gözümüzün önündesin
(Tur-48)

Asıl hicret 
kötü alışkanlıklarımızı 
terk etmektir.
(Hadis-i şerif)

Çok kaygı çekme, 
mukadder olan olur,
 takdir olunan rizkinda 
sana gelir
(Hadis-i şerif)

 


 Tasavvuf; 
insanların eline bakmaktan
 insani vazgeçiren,
 Allah'dan 
herşeyi isteme ilmi
 ve 
san'atıdır.
(MARUF EL KERHİ)

  

Ey, nefesleri sayılı kişi!
 Bir gün gelir,
 bu sayılar mutlaka
 tamam olur.
Gecesi olmayan
 bir gün, 
şüphesiz gelecektir.
 Yarinki günü 
bulunmayan bir gecede
 mutlaka gelecektir.
 Gözünü, 
dinindeki  yüceliklere 
çevir. 
Peygamberin
 ahlakında 
yükselmeye bak. 
Manevi mertebelerde
 günden güne 
yükselmeye gayret et.
(Seyyid Ahmed Er Rifai)

 

 

Kiminki 
kendi içinde 
bir iyilik çağırıcısı
 yoksa ona başkalarının
 iyilik çağırıcısı fayda vermez.
Kim ki 
Allah'ın, 
kainati mutlak
 tasarruf
 sahibi (fail-i mutlak) olduğunu 
bilir ve buna şeksiz şüphesiz
 inanırsa, 
himmet ve gayretini
 O'nun yolundan 
başka şeylerden
 çeker. 
Kimin ki 
Allah yolunda 
himmet ve gayreti
 yücelirse, 
onun Allah'a
 yolculuğu
 sıhhatli olur.
 Allah'dan gayrine
 yönelmekten de sıyrılır  
(seyyid Ahmed Er Rıfai)

 

Biz tasavvufu 
kil u kalden öğrenmedik.
 Fakat açlık,
 dünyayı terk 
ve
 insanlarla
 aşiri yakınlığı
 kesmek yoluyla ögrendik.
(Cüneydi Bağdadi)

                    

 Cüneydi Bağdadi derki: 
Bela, 
ariflerin kandili,
 müridlerin uyarıcısı,
 müminlerin silahi 
ve 
gafillerin helak
 olma sebebidir. 
Başina bela gelip
 de
 hoşnutluk
 ve
 sabir göstermedikçe
 hiç kimse
 imanin tadina varamaz.

 Kişi insanlar arsında
 kendinden düşük
 dereceli birinin
 bulunduğuna inandıkça 
gururlu demektir.
(Beyazıd-ı Bistami)

 

Dünyayı sevenler 
dünyaları için
 ahiretlerini terk
 ettiler,
 bizde Allah'ın
 emirlerini yapabilmek 
için dünyayı
 terk etsek
 bundan ne çıkar.
Arslandan kaçar 
gibi
 dünya ehlinden kaç.
   (Cüneyd-i Bağdadi)

 Ya Rabbi 
keşke 
senden tatliliklar
 gelseydi de
 hayat zorlu olsaydı! 
Sen razi olsaydın da, 
bütün insanlar
 bana kızıp öfkelenseydi! 
Bundan ne çikardi.
 Keşke
 seninle aram 
mamur olsaydı da,
 bütün alemler harap olsaydı!
Ne gamdı.
 Anla
 senin sevgin
 tam olunca
 herşey  kolaydır, 
yolundadır.
 Herşey topraktır
 üstündekilerde toprak iken
(Seyyid
Ahmed Er Rifai)

 

Herşeye 
bir karşilik vardır; 
dünyaya karşılık ahiret,
 yaratılmışlara karşı Yaratan.
 Dünya'yı 
terk edersen 
ahiret, 
halki terk edersen
 Halik.
(S.Abdülkadir Geylani)

 

Önce kesin ve sarih
 olan kulluk
 muamelerinizi sihhate
 kavuşturunuz.
 Sonra da,
  zaid sözlerle
 faydalanmaya çalişınız.
 Şeriatın
 sütünlarını,
 ilim ve amelle
 güçlendiriniz.
 Sonra da,
 ilmi hükümlerin
  ve
 amellerdeki
 hikmetlerin
 derinliklerine
 himmetlerinizi yöneltiniz.
 İlim meclisi,
 bir adamın 
bilgisizce farz
 ibadetlerden  
ayrı olarak yaptığı, 
yetmiş senelik nafile
 ibadetinden daha üstündür.
(Seyyid Ahmed Er Rifai)