Loading...

Dört Kapı


 1- Seriat Kapısı

2- Tarikat Kapısı

3- Marifet Kapısı

4- Hakikat Kapısı

Öğreti olarak bu kapılar birer birer geçilerek Hakikate
ulaşılır.

************

Öğrencilerinden biri Mevlana'ya sormuş;

"
Efendim, bu 4 kapı meselesini ben pek anlayamıyorum.

Bana anlayabileceğim bir lisanla anlatır mısınız?"


"Şimdi bak, karşı medresede dersini çalışan dört kişi
var ve

hepsi rahlelerine eğilmiş.

Sen git bunların hepsinin ensesine bir şamar at, sonra gel sana
anlatayım."

****

Öğrenci gitmiş, birincinin ensesine bir tokat akşetmiş.

Tokadı yiyen derhal ayağa kalkıp arkasını dönmüş ve daha
kuvvetli bir

tokatla Mevlana'nın öğrencisini yere yıkmış. Öğrenci dayağı
yemiş, geri
dönecek ama

hocasına itaat var.

Yaradana güvenip ikinciye de bir tokat akşetmiş. O da derhal

ayağa

kalkıp elini kaldırmış.

Tam tokadı vuracakken vazgeçip yerine oturmuş.

Öğrenci devam etmiş, üçüncüye de bir tokat atmış.

Üçüncü şöyle bir kafasını çevirip baktıktan sonra çalışmasına
devam etmiş.

Dördüncü, tokadı yemesine rağmen hiç oralı bile olmadan
çalışmasına

devam etmiş.

Öğrenci Mevlana'ya dönmüş, olanları anlatmış.Mevlana; "İşte sana istediğin örnekler....


- Birinci, şeriat kapısını
geçememiş biri idi.

Şeriatta kısasa kısas olduğu için, tokadı yiyince kalktı,
aynısını

sana iade etti.

- İkinci, tarikat kapısındadır. Tokadı yiyince o da kalktı, tam

tokadı iade edecekti ki, tarikat öğretisinde verdiği söz aklına
geldi.

"Sana kötülük yapana bile iyilik yap".

Onun için döndü, oturdu.

- Üçüncü, marifet kapısına kadar gelmiştir.

İyinin ve kötünün tek Yaradandan geldiğini bilir, inanır.

Yaradan bu kötülüğe hangi
iblisi alet etti diye merakından şöyle
bir dönüp
baktı.

- Dördüncü, hakikat kapısını da geçmiştir.

İyinin ve kötünün tek sahibi olduğunu ve aynı olduğunu bilir.

Onun için dönüp bakmadı bile...