Loading...

Ahmed er-Rifai'den


 

 

Hz.Resulullahın s.a.v. elini öpen ve buna başta Abdulkadir Geylani'nin şahit olduğu kişi ve rifai tarikatının Piri olan
Ebul Alemeyn 
Seyyid Ahmed er- Rifai'nin temsili resmi