Loading...

Tasavvuf Nedir?


Tasavvuf tamamiyle edeptir
(yukarıdaki hattın türkçesi)

Tasavvuf; insanların eline bakmaktan insanı vazgeçiren, Allah'dan herşeyi isteme ilmi ve  san'atıdır.
(MARUF EL KERHİ)

Biz tasavvufu 
kil u kalden öğrenmedik.
 Fakat açlık,
 dünyayı terk 
ve
 insanlarla
 aşiri yakınlığı
 kesmek yoluyla ögrendik.
(Cüneydi Bağdadi)


(Maddi ve nefsani şeylerden) alakayı keserek Allah ile beraber olmaktır.
(Cüneyd-i Bağdadi)

Tasavvuf, hakikatlari (marifet ve sırları) almak ve halkın elinde bulunandan ümit kesmektir
(Maruf el Kerhi)

Tasavvuf, sulhu olmayan bir savaş (mücahede) dır.
(Cüneyd-i Bağdadi)

Tasavvuf, (kalp huzuru, mürakabe hali ve) dağınık olmayan zihinle Allah'ı zikretmek, sema ile vecde gelmek ve sünnetle uygun şekilde amel etmektir.
(Cüneyd-i Bağdadi)

Tasavvuf ahlaktır, ahlaken senden önde olan tasavvuf bakımından da önde olur
(Kettani)

Tasavvuf, kovsa dahi sevgilinin kapısı önünde diz çökmek ve ondan ayrılmamaktır.
(Ebu Ali Ruzbari)

Tasavvuf, boş el ve hoş gönüldür.(Zühd ve rızadır)

Tasavvuf, içinde beşeri alamet ve emmarelerin yok olduğu bir haldir.
(Ebu Yakub Muzabili)

Zunnun Mısrı'ye: Tasavvuf ehli kimdir? diye sorulmuş. O da: " Bunlar Aziz ve Celil olan Allah'ı herşeye tercih eden ve onun için de Allah tarafından herşeye tercih edilen bi zümredir." demiştir.
 
Tasavvuf üç şeyin birleşimidir. Bunlar kalb, akıl ve bilek. 
Kalb; yani ağlamak, mesela guzel ahlak maneviyatla alakalı. v.b.
Akıl; ilim ibadetleri ve insan ilişkileriyle ilgili v.b.
Bilek; haksızlık karşısında dik durmaktır v.b.
işte tasavvuf bu üç kuvveti dengede tutmaktır. Ne fazla kalb çünkü miskinleşir, ne fazla akıl duygusuzlaşır, ne de fazla bilek maniviyata ve gerçeklere kapalı olur. Kısacası Resulullah s.a.v. gibi olunmalıdır. 

Evet bu tasavvuf derslerini almak için bir mürşid-i kamilden ders alınmalıdır.En basit bir öğreti için bile bir öğretmene ihtiyaç olduğu için böyle bir öğreti için ki bu öğreti tasavvuftur tabiki daha cok ihtiyaç vardır bir öğretmene.Bu ilmin iki ana dersi vardır.Birincisi Marifetullah (Allah'ı bilmek), ikincisi Muhabbetullah (Allah'ı sevmek).Bu dersler çerçevesinde Mürid yani talep eden demek türkçe bu dersleri geçerse nefsi safiye olan nefsi kemale gelir.Bu nefsin mertebeleri konusu için sitede bilgi vardır.Mürşid tarafından bu tasavvuf eğitimi verilir müridlere yani taliblilere.Ama velayet Allah'tandır.Mürşid sadece tasavvufu anlatır.Ama manevi mertebeler Allah'tandır.


Edeb ya Hu (yukarıdaki hattın türkçesi)

Edeb ya Hu kelimesini eski tekkelerde, dergahlarda yada muhtelif yerlerde asılmış şekilde görürüz.Açılımı ise şöyledir:
Arabça edeb kelimesi elif, dal ve be harflerinden oluşur. Bunların açılımı şöyle:

Elif: Eline sahip ol. Allah'ın yarattıkları olan canlı veya cansız varlıkları incitme, hırsızlık yapma v.b.

Dal: Diline sahip ol.Dilinle gönül yıkma, yalan söyleme, gıybet etme, fitne çıkarma v.b. 

Be: Beline sahip çık.Kimsenin namusuna göz dikme.Zina yapma v.b.

Tasavvuf dersi almak isteyenler bize iletişim adresinden ulaşabilir.